Lekki Teatr Przenośny - Promuj Śląsk

 • 22 LISTOPADA (ŚRODA) O GODZINIE 11.00 ROZDANIE NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW XIX TURNIEJU SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK"


 • LAUREACI XIX TURNIEJU SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK"

  Szkoła podstawowa, klasy 1-3


  1 miejsce:
  Maja Sienkiewicz
  Karolina Sierakowska
  2 miejsce:
  Alicja Moric
  3 miejsce
  Daria Piotrowska
  Walentyna Stetsenko
  wyróżnienie:
  nie przyznano

  Szkoła podstawowa, klasy 4-6

  1 miejsce:
  nie przyznano
  2 miejsce
  Amelia Kolenda
  Agata Michalik
  3 miejsce:
  Jakub Kołek
  wyróżnienie:
  Magdalena Walter

  Klasa 7 szkoły podstawowej; gimnazjum, klasy 2-3

  1 miejsce:
  Zuzanna Gajdzik
  2 miejsce
  Katarzyna Tkocz
  Oskar Rzeszut
  3 miejsce:
  Jan Siemiątkowski
  Szymon Kubas
  wyróżnienie:
  Weronika Lisek
  Julia Sierakowska

  Szkoły ponadpodstawowe

  1 miejsce:
  Magdalena Sędor
  Dorota Ostrowska
  2 miejsce:
  Martyna Jarczyk
  Zuzanna Bogdziun
  Nikola Rogaczewska
  3 miejsce
  Anna Wlisłocka
  wyróżnienie:
  Filip Bałazy
  Sandra Duś

  Dorośli:

  wyróżnienia:
  Dorota Chłapek
  Hanna Rams
  nagroda honorowa:
  Andrzej Sodowski
 • Podajemy tutaj dla Was:  1. regulamin Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Promuj Śląsk",

  2. kartę zgłoszenia do turnieju,

  3. listę śląskich autorów, którzy byli już przedstawiani u nas. • XIX TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK"

  REGULAMIN  Organizator:

  Chorzowskie Centrum Kultury
  ul. Sienkiewicza 3
  41-500 Chorzów

  Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 15-16 listopada 2017 roku.

  Ostateczny termin wpłynięcia zgłoszeń do biura Turnieju - 3 listopada 2017 roku.

  Uroczystość rozdania nagród i koncert laureatów odbędzie się w dniu
  22 listopada 2017.

  Komisarz turnieju:

  Teresa Adamkiewicz

  Opieka artystyczna:
  Mirosław Orzechowski

  Miejsce przesłuchań konkursowych:
  siedziba "Lekkiego Teatru Przenośnego"
  Chorzowskie Centrum Kultury,
  ul. Sienkiewicza 3, sala 32-33.

  Turniej jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim.

  Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom przyjezdnym zakwaterowania
  i wyżywienia.

  Turniej przeznaczony jest dla amatorów.

  Nie mogą w nim brać udziału osoby uprawiające zawód aktora i studenci szkół przygotowujących do zawodu aktora.

  Celem Turnieju jest:
  - promowanie twórczości poetów i prozaików związanych ze Śląskiem poprzez urodzenie lub zamieszkanie,
  - promowanie wysokiego poziomu artystycznego recytacji,
  - propagowanie wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania kulturą naszego regionu.

  Uczestnik Turnieju jest zobowiązany:
  przygotować do prezentacji jeden utwór (fragment) prozy i jeden utwór poetycki autorów związanych ze Śląskiem urodzeniem lub miejscem zamieszkania.
  Prezentowane teksty nie muszą być recytowane gwarą!
  W wyborze uczestnika może być tylko jeden utwór mówiony gwarą
  Uczestnicy nie mogą prezentować tekstów, z którymi wystąpili we wcześniejszych edycjach Turnieju.

  Czas trwania prezentacji:
  szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do 6 minut,
  dorośli do 8 minut.
  Przedłużająca się prezentacja może zostać przerwana.

  Uwagi dotyczące doboru repertuaru:
  W razie wątpliwości jurorów recytujący winien umieć wykazać związki autorów recytowanych tekstów ze Śląskiem. Jeżeli taki związek nie będzie mógł zostać wykazany, wystąpienie uczestnika zostanie potraktowane jako pozakonkursowe.

  Turniej odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:
  szkoły podstawowe - klasy 1-3;
  szkoły podstawowe - klasy 4-6;
  szkoły podstawowe - klasa 7 oraz gimnazja - klasy 2-3;
  szkoły ponadgimnazjalne;
  dorośli.
  Pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych występują w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.

  W przypadku małej liczby zgłoszeń w którejś z kategorii jury może podjąć decyzję o połączeniu jej z drugą, najbliższą kategorią.

  Zgłoszenia należy nadsyłać
  na adres organizatora (Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów)
  lub przez Internet na adres: urszula@chck.pl.

  Jury oceniać będzie:
  - interpretację tekstów,
  - kulturę słowa,
  - ogólny wyraz artystyczny.
  Nie będzie oceniany strój i użyty rekwizyt.

  Nagrody:
  - Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
  - Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej oddzielnie. O ilości i wielkości nagród oraz o ich rozdysponowaniu decyduje ostatecznie jury. Od decyzji jury nie ma odwołania.
  - Możliwe są inne nagrody specjalne, ufundowane przez osoby indywidualne i instytucje.

  Publikacja danych i wizerunków uczestników:
  Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Chorzowskiego Centrum Kultury oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji prezentacji dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) do celów edukacyjnych i popularyzatorskich, w materiałach promocyjnych, prasie, na stronie internetowej ChCK i Lekkiego Teatru Przenośnego, na profilach społecznościowych Facebook wymienionych instytucji.

  Telefony kontaktowe:
  Koordynator Turnieju z ramienia ChCK - Urszula Kamysz-Zawadzka - 32 349 78 84
  Komisarz Turnieju - Teresa Adamkiewicz - 601 46 36 51
  Opiekun artystyczny Turnieju - Mirosław Orzechowski - 505 093 359

  Dokładne informacje o godzinach przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych:
  podane będą na stronie: www.lekkiteatrprzenosny.pl oraz na stronie: www.chck.pl
  po zamknięciu listy zgłoszonych uczestników. po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.


 • XIX TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK"

  KARTA ZGŁOSZENIA  IMIĘ I NAZWISKO RECYTATORA/KI:

  ..............................................................................................................................................................

  KATEGORIA WIEKOWA:

  ..............................................................................................................................................................

  RECYTATOR/KA REPREZENTUJE PLACÓWKĘ (szkoła, dom kultury, inna):

  ..............................................................................................................................................................

  INSTRUKTOR, NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:

  ..............................................................................................................................................................

  TELEFON KONTAKTOWY:

  ..............................................................................................................................................................

  Prosimy o podanie adresu mailowego opiekuna, instytucji, która deleguje recytatora lub samego recytatora, jeśli nie reprezentuje żadnej instytucji, jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje dotyczące kolejnych edycji naszego turnieju.

  ..............................................................................................................................................................

  REPERTUAR KONKURSOWY:

  ..............................................................................................................................................................
  utwór 1 - autor, tytuł

  ..............................................................................................................................................................
  utwór 2 - autor, tytuł

  OKREŚLIĆ ZWIĄZEK AUTORÓW ZE ŚLĄSKIEM:

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  Uczestnik/prawny opiekun uczestnika zapoznał się i akceptuje Regulamin XIX Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Promuj Śląsk".

  .................................................., dnia .................................................


  PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO: ...................................................................
 • LISTA TWÓRCÓW ŚLĄSKICH  Zdajemy sobie sprawę z tego, że rzadko dziś podaje się informację, skąd pochodzi autor, żeby Wam więc ułatwić poszukiwanie tekstów, podajemy listę autorów, o których wiemy, że są śląskimi twórcami, z których tekstami wystąpili na naszym turnieju jego uczestnicy. Będziemy tę listę przez cały czas uzupełniali. Znając nazwiska łatwiej będzie odszukać odpowiadające Wam utwory. Nie jest to jednak lista pełna. Wzbogaćcie naszą listę swoimi propozycjami.  Małgorzata Adamiecka-Romuszyńska
  Szymon Babuchowski
  Jan Baron
  Aleksander Baumgardten
  Katarzyna Bereta
  Leon Biełas
  Horst Bienek
  Marcin Bies
  Maria Bochenek
  Norbert Bończyk
  Małgorzata B. Bosek
  Wojciech Brzoska
  Julia Chełminiak
  Patryk Chrzan
  Helena Cichy
  Ewa Dafner
  Konstanty Damrot
  Hanna M. Dikta
  Zygmunt Dmochowski
  Kornelia Dobkiewiczowa
  Marianna Helena Dolniak
  Jadwiga Dragon Kulczyńska
  Jan Drechsler
  Jacek Dudek
  Daria Dziedzic
  Barbara Dziekańska
  Horst Eckert (Janosch)
  Joseph von Eichendorff
  Ota Filip
  Marta Fox
  Krystian Gałuszka
  Łukasz Gamrot
  Maria Gawlas
  Kazimierz Gołba
  Weronika Górska
  Emanuel Grim
  Krystyna Grunszel
  Andrzej Gruszka
  Barbara Gruszka-Zych
  Krystian Hadasz
  Andrzej Hadryś
  Grzegorz Hajkowski
  Antoni Halor
  Augustyn Feliks Halotta
  Jerzy Hejda
  Zdzisław Hierowski
  Stanisław Horak
  Danuta Hryniewiecka
  Ryszard Hryniewiecki
  Emanuel Imiela
  Genowefa Jakubowska-Fijałkowska
  Barbara Janas Dudek
  Jan Nikodem Jaroń
  Roma Jegor
  Marta Jurkowska
  Zbigniew Kadłubek
  Andrzej Kanclerz
  Gabriela Kańtor
  Gabriela Anna Kańtor
  Krzysztof Karwat
  Wiktor Kawecki
  Justyna Kędzia
  Grzegorz Kielar
  Tadeusz Kijonka
  Maria Klimas-Błahutowa
  Radosław Kobierski
  Julian Kornhauser
  Maria Koruszewicz
  Zofia Kossak
  Urszula Kozioł
  Jan Krzysztofczyk
  Janusz Kubiczek
  Jan Kubisz
  Dariusz Kubok
  Wojciech Kuczok
  Jolanta Kutyło
  Kazimierz Kutz
  Alicja Leksy
  Józef Ligęza
  Juliusz Ligoń
  Stanisław Ligoń
  Hans Lipsky-Gottersdorf
  Józef Lompa
  Bolesław Lubosz
  Jan Łysek
  Anita Machnik-Skwara
  Agnieszka Malik
  Lucjan Malinowski
  Sławomir Bohdan Matusz
  Danuta Mazur
  Maciej Melecki
  Adam Mierzejewski
  Krystyna Mitrężanka
  Gustaw Morcinek
  Józef Musioł
  Rafał Muszer
  Aleksander Nawarecki
  Feliks Netz
  Adolf Niedworok
  Hans Niekrawietz
  Lesław Nowara
  Ewa Olejarz
  Grzegorz Olszański
  Rudolf Paciok
  Mirosława Pajewska
  Ewa Parma
  Mariusz Partyka
  Janina Partyka-Pojęta
  Olga Pawlik
  Włodzimierz Paźniewski
  Marian Piegza
  Jan Pierzchała
  Jerzy Pilch
  Jan Płaskoń
  Marta Podgórnik
  Alojzy Podleśny
  Janina Podlodowska
  Dorota Podstawska
  Henryk Polewa
  Henryk Polok
  Elżbieta Brygida Prażmo
  Bogdan Prejs
  Jerzy Probosz
  Sławomir Przybyłowski
  Tadeusz Różewicz
  August Scholtis
  Johann Gottlieb Schummel
  Albin Siekierski
  Angelus Silesius
  Dorota Simonides
  Krzysztof Siwczyk
  Grzegorz Słobodnik
  Dominika Słowik
  Lucyna Smykowska-Karaś
  Regina Sobik
  Maria Sołowiej
  Antoni Stabik
  Alicja Stachurska
  Dorota Stasikowska Woźniak
  Jerzy Suchanek
  Maciej Szczawiński
  Bernard Szczech
  Małgorzata Szejnert
  Wilhelm Szewczyk
  Alfred Szklarski
  Marek Szołtysek
  Helena Szołtysik
  Emil Szramek
  Włodzimierz Szymczewski
  Jerzy Szymik
  Stefan Szymutko
  Augustyn Świder
  Robert Talarczyk
  Piotr Tenczyk
  Ewa von Tiele-Winkler
  Krzysztof Tomanek
  Agnieszka Tomczyszyn
  Szczepan Twardoch
  Halina Tyrol
  Arnold Ulitz
  Tadeusz Urgacz
  Stanisław Wallis
  Henryk Waniek
  Leon Wantuła
  Sabina Waszut
  Aleksander Widera
  Franciszek Wilczek
  Bożena Wilkowska
  Walenty Winkler
  Rafał Wojaczek
  Barbara Wojnarowska
  Ewa Wojtkowiak
  Elżbieta Włodarska-Nowak
  Tomasz Wrzesień
  Andrzej Wydzyński
  Jan Wyżgoł
  Andrzej Zaczkowski
  Adam Zagajewski
  Włodzimierz Zelechowski
  Zbigniew Zerwał
  Bolesław Ziaja
  Andrzej Żak


Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji, na ten temat, znajdziesz tutaj.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.